تغییر تاریخ و یا کنسل نمودن خدمات نظافتی

لطفا ابتدا نکات زیر را مطالعه بفرمایید و سپس به منظور تغییر تاریخ و یا کنسل نمودن خدمات نظافت سفارش داده شده،  فرم را تکمیل فرموده تا در اسرع وقت رسیدگی گردد.

  • در صورت عدم صدور فاکتور مبلغ کسر شده از حساب شما حداکثر ظرف 24 ساعت بصورت خودکار توسط بانک برگشت داده می شود.
  • ابطال رزرو و کنسلی خدمات تا 24 ساعت قبل از تاریخ رزرو امکان پذیر است.
  • مبلغ خدمات کنسل شده پس از کسر 20 درصد از آن ظرف مدت 72 ساعت بعد از تاریخ رزرو به حساب شما واریز می گردد.
  • درخواست تغییر تاریخ خدمات رزرو شده تنها 48 ساعت قبل از آن و از طریق همین سامانه امکان پذیر است.

فرم تغییر در خدمات نظافتی رزرو شده