احتمال تعطيلي شنبه ها در سراسر كشور

احتمال تعطيلي شنبه ها در سراسر كشور

مسعود سلطاني‌ فر در پاسخ به سوال درباره موضوع ساماندهي تعطيلات در کشور چنین گفت: همان طور که مستحضر هستید در كشور ما جمعه تعطيل است و به نوعي می توان گفت پنجشنبه‌ها نيز نيمه تعطيل محسوب مي‌شود.
وی در ادامه اظهار کرد: اين در حالي است كه در بسیاری از كشورهاي دنيا شنبه و يكشنبه تعطيل بوده و به نوعي ارتباطات بين‌المللي ما با دنيا ٤ روز دچار اختلال مي‌شود.
ایشان ادامه داد: طرح تعطيلي شنبه ها در يكي از كميسيون‌هاي دولت در حال بررسي است تا نظر همه نهادها و سازمان‌ها درباره آن بررسی و پس از آن در كميسيون داخلي دولت و در نهايت در دستور كار دولت قرار گيرد.