استخدام کارمندان جدید در دولت

استخدام

استخدام کارمندان جدید در دولت

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان استخدامی کشور که به عنوان جانشین فرماندهی اقتصاد مقاومتی و برای پیگیری برنامه های مرتبط در استان آذربایجان غربی به این استان سفر نموده بود در خصوص برنامه های استخدامی توضیحاتی ارائه نمود.

رئیس سازمان استخدامی کشور اعلام کرد: امسال حدود 29 هزار کارمند در دولت استخدام خواهند شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی، معاون رئیس جمهور گفت: امسال 29 هزار متقاضی به عنوان کارمند جدید در ماه آبان و از طریق برگزاری آزمون استخدامی در دستگاه های دولتی جذب خواهند شد.

انصاری در ارومیه به سخنان خود اینچنین ادامه داد: دولت طرحی برای استخدام 29 هزار و 400 نفر در دستگاه های اجرایی را داشته که قرار است در آبان ماه و از طریق برگزاری آزمون استخدامی مرتبط و گذراندن مراحل گزینشی، این داوطلبان در دستگاه های اجرایی استخدام گردند.

وی در ادامه بیان نمود: از این تعداد حدود ده هزار نفر در وزارت آموزش و پروش و حدود 19 هزار نفر در دستگاه های اجرایی استخدام خواهند گردید.